Değerler

TAMEK, üretim, satış, pazarlama, finans, ihracat ve insan kaynakları alanlarında her yıl daha iyiye giderek çalışıyor.

Tamek Kurumsal

TAMEK, üretim, satış, pazarlama, finans, ihracat ve insan kaynakları
alanlarında her yıl daha iyiye giderek çalışıyor, Türkiye'nin önde gelen
kuruluşlarından biri olarak ilerlemeye devam ediyor.

Vizyonumuz

Gıda sektöründe, ülkemizin en çok tercih edilen markası olmak ve TAMEK adını dünyaca tanınan bir marka haline getirmek!

Misyonumuz

Doğanın insana en büyük armağanlarından meyve ve sebzenin besleyiciliği ve yararlarından ödün vermeden tüketicilerin aradığı lezzeti TAMEK markasıyla ve TAMEK Güvencesi altında sunmak, tüketicilerin güvenli gıda anlayışı adı altında beklediği her türlü ürün çeşit ve formunu en kaliteli ve sağlıklı şekilde Türkiye’nin ve de Dünyanın dört bir yanına ulaştırmaktır!

Kalite Politikası

Ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirerek;

 • • Teknolojik gelişmeler ve müşteri talepleri doğrultusunda sağlıklı ve kaliteli üretim yapmak,
 • • Ayni, nakdi ve teknik olarak üreticileri desteklemek ve ilişkilerimizi geliştirmek,
 • • Müşteri istek ve beklentilerine ve yasal düzenlemelere uygun olarak yeni ürünler üretmek ve mevcutları geliştirmek,
 • • El birliği ile çalışarak çevre ile dost kalmak,
 • • Kaliteye odaklanmış insan gücü için çalışma koşullarını, ortamını çalışanlarımızı geliştirmek.

Gıda Güvenliği ve Brc Politikası

Yasal mevzuatın ve müşterilerimizin talep ettiği, mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal spesifikasyonlara uygun ürünlerin, sağlıklı ve kaliteli girdilerle, hijyenik koşullarda üretilmesini, depolanmasını ve satışını sağlayarak müşterilerimize sağlıklı ve kaliteli ürünler sunmayı ve bu amaçla sistemimizi ve fabrikalarımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Çevre Politikası

Gıda sektöründe faaliyet gösteren TAMEK GIDA için Çevre Politikası; Beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra kendisine, yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep eden bir tüketici gözüyle değerlendirerek, faaliyetlerini sürdürmektir. Bu amaçla Tamek Gıda;

 • • Yükümlü olduğu yürürlükteki mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,
 • • Ürün ve prosesler ile ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkileri dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemeyi,
 • • Enerji ve su sarfiyatlarını azaltıcı tedbirler almayı ve her yıl oluşturulan hedeflerle sürdürülebilir gelişme sağlamayı,
 • • Atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün olduğu kadar geri kazanmayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
 • • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler düzenlemeyi,
 • • Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerine ulaşmak için yönetimin de desteğini alarak periyodik gözden geçirmeler yapmayı

taahhüt etmektedir.

Enerji Politikası

TAMEK GIDA ve KONSANTRE SAN. ve TİC. A.Ş. olarak, meyve suyu ve gıda üretimlerinin yapıldığı fabrikamızda elektrik ve doğalgaz verimini arttırarak maliyetlerin düşürülmesini ve doğal kaynakların korunmasını sağlayarak, enerji performansımızın sürekli iyileştirilmesini taahhüt ediyoruz. Bu taahhüdü gerçekleştirmek amacıyla, Enerji Yönetim çalışmaları aşağıdaki ilkeler ışığında yürütülmektedir;

 • • Mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ödün vermeden sağlamak ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji faaliyetlerini yönetmek,
 • • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara, düzenlemelere ve zorunlu standartlara uymak,
 • • Müşteriler, yasal merciler, çalışanlarımız, taşeron ve tedarikçilerimiz ile Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmak,
 • • Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmek,
 • • Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi konularında gerekli kaynakları sağlayarak aktif rol oynamak,
 • • Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile tasarım konularında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını güvence altına almak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Gıda sektöründe yürüttüğü faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eden Tamek Gıda, yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek; Çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamak üzere altyapı oluşturmayı ve meydana gelebilecek olası bir iş kazası riskini en aza indirgemeyi İş Sağlığı ve Güvenliği politikası olarak benimsemiştir.

Bu yolda kendi risklerimizi kontrol etmek ve performansımızı iyileştirmeyi sağlamak amacıyla üst düzey yöneticilerin de dâhil olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmuş ve kurul toplantılarında çalışanların kendi düşüncelerini ifade etmeleri sağlanmıştır.

Bu sayede iş sağlığı ve iş güvenliği faaliyetlerinin sistematik bir şekilde ele alınıp, sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi hedeflenmiştir. Tamek Gıda, İş Sağlığı ve Güvenliğinin kuruluşumuz çalışanları ve taşeronlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleyerek ve ziyaretçi bilgilendirmelerini yaparak, iş kazalarını ve iş hastalıklarını önlemeyi yönetimin de desteğini alarak taahhüt etmiştir.

Üretim Değerleri

TAMEK, üretimden satışa kadar her adımda, "Sağlık ve kalite önce gelir." prensibiyle hareket ediyor. En iyi kaliteye sahip sebze ve meyveler Tarım Satınalma Departmanımız tarafından Türkiye'nin tüm bölgelerinde gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra bizzat satın alınıyor ve işlenerek Karacabey, Salihli, Kızıksa Fabrikaları'nda kullanılmak üzere, sebze-meyve konsantresi, konserve, hazır yemek, reçel üretimi gerçekleştiriliyor. Hammaddeler, genetiği ile oynanmış ve insan sağlığına olumsuz etkileri olabilecek maddeler olmasın diye belirli kontroller sonrasında ve uluslararası standartlara bağlı olarak tedarik ediliyor. Türk Gıda Kodeksi gereği % 100 meyve suları ve nektarlarda koruyucu ve renklendirici katkı maddesi kullanımı yasaktır. TAMEK İçecek ürünlerimizin tamamı Türk Gıda kodeksi ve yasalara uyumlu bir şekilde hazırlanmaktadır. Meyve nektarlarımızın çoğunda asitliği düzenleyici sitrik asit yerine limon suyu konsantre kullanılmaktadır.