Dernekler

Firmamızın üyesi olduğu dernekler...

Tamek Kurumsal

Salça İhracatçıları ve İmalatçıları Derneği

15 Şubat 1989’da kurulan Salça İhracatçıları ve İmalatçıları Derneği (SİİD); salça, domates ürünleri ve konserve sanayisinin Türkiye’de gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren sanayicilerin karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma ile ekonomik menfaatlerinin geliştirilmesi ve sektörün büyümesine yardımcı olmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Üyeleri sektörde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan SİİD’in 26 üyesi vardır. Bu üyeler, sektördeki 14 firmayı temsil etmektedir.

WEB SİTESİNE GİT

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği

Meyed, meyve suyu kavramını tanıtmak, sektör içi işbirliğini geliştirmek, firmalar arasındaki bilgi değişimini hızlandırmak, konu ile ilgili araştırmaları desteklemek, kamu oyunu ve ilgili kuruluşları meyve suyu konusunda bilgilendirmek için oluşturulmuş bir kurumdur.

WEB SİTESİNE GİT

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla, 1 Kasım 1991’de ülkemizin 14 önde gelen sanayi kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir vakıftır.

WEB SİTESİNE GİT

Gıda Güvenliği Derneği

Gıda Güvenliği Derneği ülkemizde gıda güvenliği bilincinin geliştirilmesinde üretimden tüketime yön verici, organize edici, yaygınlaştırıcı faaliyetlerde bulunan lider kurumdur.

WEB SİTESİNE GİT

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri

Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Ortak Yönetim Kurulu, iştigal konularına giren maddeler itibariyle ihracat ve madde politikalarının geliştirilmesi, sektörde ve sektöre yönelik uygulamalarla ilgili uyum ve koordinasyonun sağlanması ve uluslararası kuruluşlarla mesleki ilişkilerin kurulması amacına yönelik olarak halihazırda kurulu; Akdeniz, Ege, Uludağ, Antalya, İstanbul, Karadeniz 6 Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşmuştur.

WEB SİTESİNE GİT